Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

pentru orice detalii privind cursurile noastre, va rugam sa ne contactati folosind datele de mai jos sau formularul de contact:

Sunt informat de către Estetika Profesional SRL că datele mele cu caracter personal vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.
Sunt de acord și accept prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopul completării Dosarului de Înscriere la cursurile organizate de Estetika Profesional.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Estetika profesional în conformitate cu Legea nr. 677/2001, cu scopul exclusiv de completare a Dosarului de Înscriere la cursurile organizate de instituția noastră. Datele pot fi dezvăluite unor terți numai în baza unui temei justificat legal. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă la sediul Estetika Profesional Srl Oradea, Str. Iuliu Maniu 26A , Tel: 0740-835.675