Suplimentul descriptiv la diploma de calificare in limba engleza in format european

 

Ce este acest supliment ?

 

Suplimentul la certificatul profesional, este o parte a Portofoliului Europass, este un document care prezinta intr-o forma standardizata si explica informatiilecare sunt conținute in certificatele de competenta profesională care vă sunt eliberate de institutiile acreditate (formatori autorizati) .

Suplimentul nu  va reprezenta un substitut al certificatului original si nu propune un sistem separat de recunoastere sau validare a competentelor profesionale.

Suplimentul va  fi eliberat doar de catre institutia care a emis certificatul de competenta profesionala.

Documentul este util pentru cei care doresc sa urmeze cursuri (de specializare, calificare, recalificare) sau pentru angajare (mai ales cand e vorba de o institutie de educatie/formare sau de un angajator dintr-o alta tara europeana) si trebuie sa prezinte documente cu privire la educatia/formarea anterioara.  

Cine beneficiază de acest document?

Orice persoană care deţine un certificat de studii şi formare de la scoala noastră.

Doriti sa va angajati in Europa?

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/learning-and-working-in-europe/working

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati

Reţelele ENIC-NARIC

Reţeaua ENIC (Reţeaua Europeană a Centrelor de Informare) este alcătuită din centrele naţionale de informare. Rolul acestor centre este să furnizeze informaţii şi sfaturi despre:

  • recunoaşterea diplomelor obţinute în străinătate, a titlurilor şi a altor calificări academice şi profesionale;
  • sistemele de educaţie din alte ţări europene şi din ţara de origine;
  • oportunităţi de studiu în străinătate, inclusiv informaţii despre împrumuturi şi burse de şcolarizare, cât şi răspunsuri la întrebări concrete legate de mobilitate şi echivalări.

Reţeaua NARIC (Reţeaua Centrelor de Informare pentru Recunoaşterea Academică) a fost creată în 1984. Reţeaua are ca scop îmbunătăţirea recunoaşterii academice a diplomelor şi a perioadelor de studiu în Statele Membre ale Uniunii Europene, Zona Economică Europeană şi în ţările Europei Centrale şi de Est

http://www.enic-naric.net/